AUTOMOBILIO KATALIZATORIAI

 

Automobilinis katalizatorius mažina tokių kenksmingų cheminių medžiagų, kaip anglies monoksido (CO), angliavandenilio (HC), azoto oksido (NOx), kiekį, išmetamą į aplinką. Katalizatorius suaktyvina oksidaciją ir (ar) deoksidaciją, dėl kurių šios kenksmingos medžiagos virsta anglies dvideginiu (CO2), vandeniu (H2O), azotu (N2), ir  taip kenksmingų išmetamų dujų kiekis sumažėja iki minimumo.

 

kata-1
kata-2

 
 

 

Katalizatoriai skiriasi pagal pagrindo, kuris dengiamas katalitiniu sluoksniu, tipus. Tai gali būti keraminis korėtas blokas arba metalo lakštai, kurių paviršius yra padengtas platina (Pt) , paladžiu ( Pd) ir rodžiu ( Rh). Šie taurieji metalai ir suaktyvina pirmiau minėtus cheminius procesus.
Katalizatoriaus keraminiai blokeliai arba metalo lakštai būna sudėti į nerūdijančio plieno korpusą – metalinį bakelį, o šis bakelis įtaisytas automobilio dujų išmetimo sistemoje.
 
2015-10-13
Tauriųjų metalų kainos biržose
Auksas (Au)32.84 €/g
Sidabras (Ag)0.45 €/g
Platina (Pt)26.57 €/g
Paladis (Pd)20.07 €/g
Rodis (Rh)21 €/g