EMP kokybės ir aplinkosaugos politika

 

UAB „EMP recycling“ (EMP) – jau daugiau nei 16 metų gyvuojanti didžiausia Lietuvoje ir Baltijos šalyse elektronikos atliekų perdirbimo įmonė, per metus galinti perdirbti 20000 t elektros
ir elektroninės įrangos atliekų, 1000 t laidų ir kabelių, 500 t katalizatorių ir paversti atliekas antrinėmis žaliavomis. Įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 150 darbuotojų, taip pat tvarko
spalvotųjų, juodųjų ir tauriųjų metalų turinčias atliekas, kitas pavojingas ir nepavojingas atliekas.

EMP vizija

Teikiant kokybiškas, plataus spektro atliekų tvarkymo paslaugas, didinant įmonės vertę ir darbuotojų pasitenkinimą darbu tapti novatoriška ir pažangiausia atliekų
tvarkymo sistema Lietuvoje bei geriausia įmone savo klientams, darbuotojams ir akcininkams.

EMP misija

Kartu su klientais, darbuotojais ir visuomene, tausojant ir puoselėjant aplinką bei kuriant modernią ir universalią atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemą, atliekas pavesti kokybiškomis žaliavomis bei siekti išsaugoti švarią aplinką ateities kartoms.

EMP tikslai

  • Sukurti modernią ir universalią atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemą
  • Diegti ir naudoti ekologiškai švarias ir pažangias technologijas, įrengimus ir darbo metodus
  • Mažinti gamybines ir negamybines atliekas
  • Šviesti ir skatinti visuomenę rūpintis aplinkos ekologija ir taupyti gamtos išteklius
  • Kaupiant ir analizuojant esamą padėtį ir numatant perspektyvas, tobulinti valdymo sistemą, kad būtų priimami greiti ir teisingi verslo sprendimai
  • Būti pavyzdžiu kitiems, kaip reikia tinkamai naudoti atliekas, kad išgautos antrinės žaliavos vėl būtų panaudotos naujos produkcijos gamyboje 

EMP uždaviniai

  • Laikytis EMP veiklai taikomų įstatymų ir kt. teisės aktų bei standartų reikalavimų, įsipareigojimų klientams ir verslo partneriams
  • Vykdant veiklą taupiai naudoti gamtos išteklius ir mažinti poveikį aplinkai bei vykdyti taršos bei pavojingų situacijų prevenciją
  • Sistemingai kontroliuoti produktų ir procesų kokybę, palaikyti darbuotojų kvalifikaciją
  • Skatinti darbuotojus ir partnerius prisidėti prie įmonės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo ir joje išvardintų įsipareigojimų vykdymo

 

Mes žinome, kad ATLIEKOS TURI SAVO VERTĘ. Mes esame PRIEŠ modernius sąvartynus, bet UŽ modernias ir ekologiškas perdirbimo technologijas.

 

 

Generalinis direktorius
Almontas Kybartas