vilniaus-supirktuves-logo
GAMYKLOS KONTAKTAI

PERDIRBIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

EEĮA perdirbimo paslaugų kainoraštis Atliekų tvarkytojams (surinkėjams, vežėjams, tarpininkams, naudotojams)

EEĮ atliekos nurodytomis kainomis iš atliekų tvarkytojų priimamos tik Galinės k., Vilniaus r.

 

Kategorija

Kategorija

Kategorija

Kaina, Eur/t

1 Temperatūros keitimo įranga Šaldytuvai, šaldikliai (20 01 23*) 40
Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl. (20 01 23*)  150 
Oro kondicionavimo įranga (20 01 23*)  -280 
Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl. (20 01 23*)
Amoniakiniai šaldytuvai (20 01 35 01*) 100 
Radiatoriai tepaliniai (20 01 35 01*)
Automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai (20 01 23*) 40 
Kita šaldymo įranga (20 01 23*) 40 
2 Ekranai, didesni kaip 100 cm2          Televizoriai CRT (20 01 35 02*)  140 
Televizoriai, monitoriai CRT, nepilnos kompl. (20 01 35 02*)  360 
Televizoriai, monitoriai LCD (20 01 35 02*)  0
Monitoriai CRT (20 01 35 02*)  75 
Monitoriai, TV LCD, nepilnos kompl. (20 01 35 02*)  240 
Nešiojami kompiuteriai (20 01 35 02*) -290 
Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl. (20 01 35 02*)  100 
Planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji tel. (20 01 35 02*)  55 
Kita įranga, kurioje yra ekranų (20 01 35 02*)  180 
3 Stambi įranga, daugiau kaip 50 cm       Stambūs namų apyvokos prietaisai (20 01 36 04)
Stambūs prietaisai, nepilnos kompl. (20 01 36 04) 40 
Kita stambi įranga (20 01 36 04) 40 
Šviestuvai, stambūs (20 01 36 04)
IT įranga, stambi (20 01 36 04)
Spausdinimo, kopijavimo įranga, stambi (20 01 35 04*) 50 
Fotovoltinės plokštės, stambios (20 01 36 04) 515 
4 Smulki įranga, mažiau kaip 50 cm    Smulkūs prietaisai, išskyrus IT (20 01 36 05)  40
Mikrobangų krosnelės (20 01 36 05) -100 
Maži prietaisai su fotovoltinėmis plokštėmis (20 01 36 05) 515 
5      Smulki IT įranga, mažiau kaip 50 cm       Kompiuteriai (20 01 36 06)  -290
Kompiuteriai nepilnos komplektacijos (20 01 36 06) 0
Spausdintuvai, smulkūs (20 01 35 06*) 100
Mobilūs telefonai (20 01 35 06*) -2610 
Kita smulki IT įranga (20 01 36 06) 100
Kita smulki IT įranga, pavojinga (20 01 35 06*) 100

 

Už atliekas, kurių kaina nurodyta su minuso ženklu, EMP recycling moka Atliekų siuntėjui.

 

Kainos nurodytos be PVM.