EMP  freonų tvarkymas

 

Nuo 2008 metų, kuomet pradėjo veikti pažangiausia Baltijos šalyse EMP šaldytuvų perdirbimo gamykla, čia surinkta ir perdirbti išvežta apie 30 tonų freonų (R11, R12, R141b, R134a ir kt.) mišinio. Freonai iš šaldytuvų šalinami uždaroje sistemoje, tad jei šias atliekas atidavėte  EMP Atliekų TAKSI (tel. 1806) arba pristatėte į artimiausią EMP supirktuvę galite  būti tikri, kad šios atliekos bus perdirbtos pačiu saugiausiu aplinkai būdu. 

Fizinių ir technologijos mokslų centro atmosferos fizikos specialistai apskaičiavo, kad jei EMP surinktas ir perdirbti išvežtas freonas būtų patekęs į atmosferą, tai per visą savo egzistavimo laikotarpį būtų suardęs tiek ozono molekulių, kiek jų vidutiniškai yra 10–15 Lietuvos plotų stratosferinio ozono sluoksnyje. Freonas taip pat yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Dėl EMP surinkto freono atliekų aplinka apsaugota nuo šilumos poveikio, atitinkančio apie 120 tūkstančių tonų į atmosferą išmestų anglies dvideginio (CO2) dujų.

Vidutiniškai šiuo metu perdirbamame šaldytuve yra 220 g, o senesnės kartos šaldymo prietaiso sienelėse ir vamzdeliuose net iki 700 g freonų. Freonai naudojami ir kitoje šaldymo-šildymo įrangoje, taip pat ir automobiliuose. Freonas – bekvapės, beskonės dujos, jų įkvėpus – nepavojingos, tačiau dėl lakumo lengvai pasiekiančios 15–35 km aukštyje esantį nuo pavojingų saulės spindulių Žemę saugantį ozono sluoksnį ir jį ardydamos mums „sugrįžta“ odos vėžiniais susirgimais, akių tinklainės pažeidimu, silpnėjančia augalų ir gyvūnų imunine sistema, mažėjančiu gyvūnų produktyvumu ir žemės ūkio kultūrų derliumi ir t. t.

 

Freonų šaldymo ir konicionavimo įrangoje naudoti nebegalima

 

Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangai prižiūrėti ar remontuoti skirtas ozono sluoksnį ardančias medžiagas. Šių medžiagų negalima įvežti į Lietuvą ir pardavinėti. Tai hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) ar jų turintys mišiniai. Anksčiau naudojusieji šias medžiagas privalo vietoj jų pasirinkti kitas – pavyzdžiui, chloro neturinčius angliavandenilius. Draudimas naudoti grynus HCFC Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, galioja jau nuo 2010-ųjų. Š. m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimas naudoti ir negrynus HCFC, bet leidžiama toliau naudoti tą šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangą, kurioje jau buvo naudojami HCFC ir kuri gali tinkamai veikti papildyta ozono sluoksnio neardančiais jų pakaitalais.

Jeigu įranga su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis nebenaudojama arba nebegali tinkamai veikti naudojant alternatyvias medžiagas, HCFC reikia saugiai surinkti ir perduoti sunaikinti pagal nustatytus reikalavimus. Šaltnešio nutekėjimui išvengti įranga su HCFC privalo būti nuolat tikrinama. Tokią įrangą prižiūrint, remontuojant ar išmontuojant būtina užtikrinti, kad pavojingosios medžiagos nepatektų į orą.

(Aplinkos ministerijos informacija: http://www.am.lt/VI/index.php#a/15597 )