Informuojame, kad įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, nuo 2018-01-01 atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/WJYDPVgXcc