fbpx

Kokybės ir aplinkosaugos politika

EMP Recycling (EMP) – jau daugiau nei 20 metų gyvuojanti didžiausia Lietuvoje ir Baltijos šalyse elektronikos atliekų perdirbimo įmonė. EMP Recycling per metus gali perdirbti 20000 t elektros bei elektroninės įrangos atliekų, 1000 t laidų bei kabelių, 500 t katalizatorių, paversdama juos antrinėmis žaliavomis. Įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 170 darbuotojų, taip pat tvarko spalvotųjų, juodųjų ir tauriųjų metalų turinčias atliekas, kitas pavojingas ir nepavojingas atliekas.

EMP vizija

EMP Recycling, teikdama kokybiškas, plataus spektro atliekų tvarkymo paslaugas, didindama įmonės vertę ir darbuotojų pasitenkinimą darbu, siekia sukurti novatoriškiausią ir pažangiausią Lietuvoje atliekų tvarkymo sistemą bei tapti geriausia įmone savo klientams, darbuotojams ir akcininkams. EMP Recycling taip pat siekia išlikti didžiausia Baltijos šalyse elektronikos perdirbimo įmone.

EMP misija

EMP Recycling, kartu su klientais, darbuotojais, visuomene tausodama, puoselėdama aplinką bei kurdama modernią, universalią atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemą, siekia atliekas pavesti kokybiškomis žaliavomis ir taip ateities kartoms išsaugoti švarią aplinką.

EMP tikslai

  • Vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais ir perdirbimo standartų reikalavimais sukurti bei įgyvendinti modernią ir universalią atliekų perdirbimo sistemą;
  • Diegti ir naudoti ekologiškai švarias ir pažangias technologijas, įrengimus bei darbo metodus;
  • Išgauti kuo švaresnes ir kokybiškesnes žaliavas (produktus);
  • Šviesti ir skatinti visuomenę rūpintis aplinkos ekologija ir taupyti gamtos išteklius;
  • Kaupiant ir analizuojant duomenis apie esamą padėtį bei įvertinant ateities perspektyvas tobulinti valdymo sistemą, kad būtų priimami greiti ir teisingi verslo sprendimai;
  • Būti pavyzdžiu, parodančiu kitiems, kaip tinkamai naudoti atliekas, kad išgautos antrinės žaliavos vėl būtų panaudotos naujos produkcijos gamyboje.

EMP uždaviniai

  • Laikytis EMP Recycling veiklai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų bei standartų reikalavimų, įsipareigojimų klientams bei verslo partneriams;
  • Vykdant veiklą taupiai naudoti gamtos išteklius, mažinti poveikį aplinkai ir vykdyti taršos bei pavojingų situacijų prevenciją;
  • Sistemingai kontroliuoti produktų ir procesų kokybę, palaikyti darbuotojų kvalifikaciją;
  • Skatinti darbuotojus, partnerius prisidėti prie įmonės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo bei joje išvardintų įsipareigojimų vykdymo.

Mes žinome, kad ATLIEKOS TURI SAVO VERTĘ. Mes esame PRIEŠ modernius sąvartynus, bet UŽ modernias ir ekologiškas perdirbimo technologijas.

Generalinis direktorius
Darius Valeika 

Rask artimiausią supirktuvę