EMP kokybės ir aplinkosaugos politika

 

 

UAB „EMP recycling“ (EMP) – jau daugiau nei 18 metų gyvuojanti didžiausia Lietuvoje ir Baltijos šalyse elektronikos atliekų perdirbimo įmonė, per metus galinti perdirbti 20000 t elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 1000 t laidų ir kabelių, 500 t katalizatorių ir paversti atliekas antrinėmis žaliavomis. Įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 150 darbuotojų, taip pat tvarko spalvotųjų, juodųjų ir tauriųjų metalų turinčias atliekas, kitas pavojingas ir nepavojingas atliekas.

 

EMP vizija

Teikiant kokybiškas, plataus spektro atliekų tvarkymo paslaugas, didinant įmonės vertę ir darbuotojų pasitenkinimą darbu tapti novatoriška ir pažangiausia atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje bei geriausia įmone savo klientams, darbuotojams ir akcininkams. Išlikti didžiausia elektronikos perdirbimo įmone Baltijos šalyse.

 

EMP misija

Kartu su klientais, darbuotojais ir visuomene, tausojant ir puoselėjant aplinką bei kuriant modernią ir universalią atliekų rūšiavimo ir perdirbimo sistemą, atliekas pavesti kokybiškomis žaliavomis bei siekti išsaugoti švarią aplinką ateities kartoms.

 

EMP tikslai

  • Sukurti bei įgyvendinti modernią ir universalią atliekų perdirbimo sistemą atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos principus, atitinkant perdirbimo standartų reikalavimus.
  • Diegti ir naudoti ekologiškai švarias ir pažangias technologijas, įrengimus ir darbo metodus.
  • Išgauti kuo švaresnes ir kokybiškesnes žaliavas (produktus).
  • Šviesti ir skatinti visuomenę rūpintis aplinkos ekologija ir taupyti gamtos išteklius.
  • Kaupiant ir analizuojant esamą padėtį ir numatant perspektyvas, tobulinti valdymo sistemą, kad būtų priimami greiti ir teisingi verslo sprendimai.
  • Būti pavyzdžiu kitiems, kaip reikia tinkamai naudoti atliekas, kad išgautos antrinės žaliavos vėl būtų panaudotos naujos produkcijos gamyboje.

 

EMP uždaviniai

  • Laikytis EMP veiklai taikomų įstatymų ir kt. teisės aktų bei standartų reikalavimų, įsipareigojimų klientams ir verslo partneriams.
  • Vykdant veiklą taupiai naudoti gamtos išteklius ir mažinti poveikį aplinkai bei vykdyti taršos bei pavojingų situacijų prevenciją.
  • Sistemingai kontroliuoti produktų ir procesų kokybę, palaikyti darbuotojų kvalifikaciją.
  • Skatinti darbuotojus ir partnerius prisidėti prie įmonės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo ir joje išvardintų įsipareigojimų vykdymo.

 

 

Mes žinome, kad ATLIEKOS TURI SAVO VERTĘ. Mes esame PRIEŠ modernius sąvartynus, bet UŽ modernias ir ekologiškas perdirbimo technologijas.

 

 

Generalinis direktorius
Darius Valeika