Recykling płytki drukowane

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest najszybciej rosnącym problemem odpadowym na świecie. Płytki drukowane (PCB) stanowią ważny element systemów elektronicznych i są powszechnie stosowane w urządzeniach elektronicznych. Wykonane są z różnych metali szlachetnych i nieszlachetnych: złota, srebra, miedzi, palladu oraz substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ na środowisko. Recykling tych odpadów zapewnia właściwą utylizację i chroni ograniczone zasoby naturalne.

Skupujemy płytki po cenach zryczałtowanych według ich rodzajów oraz oferujemy usługi przetwarzania i analizy laboratoryjnej.

W zakładzie EMP Recycling sortujemy, rozdrabniamy, przetwarzamy i wysyłamy płytki do hut na całym świecie w celu pozyskania surowców wtórnych.