Recykling elektroniki

Ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z roku na rok gwałtownie wzrasta. Jest to obecnie jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów. Do odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego zalicza się wszystkie duże i małe urządzenia AGD, sprzęt IT oraz inne urządzenia, które pracują z przewodami, kablami, baterią lub akumulatorem. Odpady te składają się z różnych niebezpiecznych substancji, które zanieczyszczają środowisko, a także z różnych metali używanych do ich produkcji, które mogą być ponownie wielokrotnie wykorzystane, jeśli są odpowiednio przetwarzane.

EMP Recycling – to największa w krajach bałtyckich spółka zajmująca się zbieraniem, sprzedażą i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2020 roku w naszym zakładzie przetworzono, rozdrobniono i zdemontowano 11 tys. różnorodnych dużych i małych urządzeń elektronicznych i AGD.

EMP Recycling należy do TOP 10 firm w Europie, które posiadają certyfikaty przetwarzania odpadów zgodne z najwyższymi standardami dla tak szerokiej gamy elektroniki. Jako jedyni w krajach bałtyckich prowadzimy recykling lodówek i jako jedni z nielicznych w Europie recykling sprężarek do lodówek.

Pozyskane w zakładzie odpady elektroniczne sortujemy i rozdzielamy do odrębnych linii recyklingowych: 

  • Linia sortowania i ręcznego demontażu;
  • Linia demontażu telewizorów;
  • Linia rozdrabniania drobnej elektroniki;
  • Linia recyklingu lodówek;
  • Linia sortowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych;
  • Linia do recyklingu kabli.

Po recyklingu surowce wtórne takie jak miedź, mosiądz, aluminium i inne trafiają do hut na całym świecie do produkcji nowych wyrobów, natomiast tworzywa sztuczne, freon, baterie i inne trafiają do zakładów recyklingu w Europie do ostatecznego przetworzenia.

W naszej codziennej działalności staramy się przekształcać odpady w wysokiej jakości surowce i zachować czyste środowisko dla przyszłych pokoleń.