Recykling metale kolorowe

W miarę wzrostu produkcji metali i spadku zasobów naturalnych potrzebnych do produkcji, ważniejsze niż kiedykolwiek jest znalezienie sposobów na zwiększenie wartości złomu do ponownego wykorzystania. Metale nieżelazne takie jak miedź, nikiel, aluminium, mosiądz i inne mogą być poddawane recyklingowi wielokrotnie bez utraty ich pierwotnych właściwości.

EMP Recykling skupuje metale kolorowe i żelazne różnego typu. W zakładzie złom jest sortowany według rodzaju i trafia na oddzielne linie technologiczne.

Nasz zakład posiada:

  • linie rozdrabniające i sortujące;
  • urządzenia do recyklingu kabli i drutu różnego rodzaju;
  • prasy do metali nieżelaznych.

Po przetworzeniu otrzymujemy czyste surowce. Przykładowo, po przetworzeniu drutów pozyskujemy granulat miedzi o czystości 99%, który wysyłamy do hut na całym świecie do produkcji nowych wyrobów.