Katalizatorių keitimas ir supirkimas

Katalizatorių keitimo ir supirkimo procesas

EMP Recycling superka netinkamus naudoti automobilių katalizatorius ir DPF filtrus. EMP Recycling supirktuvių tinklas yra išsidėstęs visoje Lietuvoje. Kaune, Panevėžyje ir Marijampolėje esančiose įmonės supirktuvėse ne tik superkame, bet ir demontuojame senus, o taip pat parduodame bei montuojame naujus katalizatorius. Kaune teikiame dujų išmetimo sistemų programavimo paslaugas.

Katalizatoriaus kainą įvertiname pagal jame esantį faktinį tauriųjų metalų kiekį (nustatomą preliminariosios (XRF) arba cheminės (ICP) analizės būdu), o taip pat atsižvelgdami į tauriųjų metalų biržoje vyraujančias kainas. Kiekvieno modelio katalizatoriaus cheminė sudėtis yra skirtinga (jie gaminami pagal skirtingų gamintojų bei valstybių reikalavimus), tačiau po ilgesnio eksploatavimo laiko net ir vienodo modelio katalizatorių cheminė sudėtis gali pakisti (dėl išmetimo sistemos veikimo atsiranda tauriųjų metalų „praradimai“ ir kt.). Norėdami savo klientams pasiūlyti geriausią kainą, rekomenduojame katalizatorių atvežti į EMP Recycling supirkimo punktą, kuriame įvertinsime jo kainą, pasitelkdami vieną iš įmonės taikomų analizės metodų.

Automobiliniai katalizatoriai

Automobilinis katalizatorius mažina tokių kenksmingų cheminių medžiagų, kaip anglies monoksidas (CO), angliavandenilis (HC), azoto oksidas (NOx), patekimą į aplinką. Katalizatorius suaktyvina oksidaciją ir (ar) deoksidaciją, kurių metu šios kenksmingos medžiagos virsta anglies dvideginiu (CO2), vandeniu (H2O), azotu (N2) ir taip iki minimalių verčių sumažina kenksmingų išmetamųjų dujų, patenkančių į aplinką, kiekį.

Katalizatoriai skiriasi pagal jų pagrindo, kuris dengiamas katalitiniu sluoksniu, tipus. Katalizatorių pagrindą gali sudaryti keraminis korėtas blokas arba metalo lakštai, kurių paviršius yra padengtas platina (Pt), paladžiu (Pd) ir rodžiu (Rh). Šie taurieji metalai suaktyvina minėtus cheminius procesus, neutralizuojančius kenksmingas medžiagas.

Katalizatoriaus keraminiai blokeliai arba metalo lakštai būna sudėti į nerūdijančio plieno korpusą – metalinį bakelį, o šis yra įtaisytas automobilio dujų išmetimo sistemoje.

Katalizatorių analizė

Atliekant naudotų katalizatorių sudėties tyrimus mūsų įmonėje taikomi šie metodai:

  • tikslinamoji analizė,
  • cheminė analizė.

Tikslinamoji analizė dažniausiai taikoma siekiant operatyviai nustatyti, ar naudotas katalizatorius yra paladinis ar platininis. Taip pat ši analizė pasitelkiama sužinoti apytikslį katalizatoriuje esančių tauriųjų metalų kiekį.

Tikslinamajai analizei atlikti naudojamas rentgeno fluorescencinis spektrometras (analizatorius) „Niton“. Šis įrenginys yra portatyvinis, mobilus, tinkamas naudoti lauko sąlygomis.

Cheminei analizei atlikti reikalinga stacionari šiuolaikiška laboratorija, speciali įranga, reikiamos technologijos bei kvalifikuoti šios srities specialistai. Norint atlikti cheminę analizę katalizatorių reikia sumalti, teisingai paimti bei paruošti mėginį ir jį išanalizuoti pagal konkrečią metodiką (analizė atliekama pagal ICP-OES metodiką).

Rask artimiausią supirktuvę