Socialinė veikla

Partnerystė, pagarba ir sąžiningumas yra vertybės, kuriomis vadovaujamės savo organizacijoje.

Darbuotojai

EMP Recycling darbuotojams suteikia saugias ir sveikatai palankias darbo sąlygas, nuolatinį profesinį tobulėjimą: 

  1. Remiame ir gerbiame savo darbuotojų įvairovę. Žmogiškuosius išteklius valdome pagal kompetenciją ir darbo rezultatus, neatsižvelgiant į amžių, etninę kilmę, lytį ar kultūrinius ypatumus. 
  2. Renkame duomenis apie vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį, darbuotojų skaičių pagal amžių ir lytį.  
  3. Reguliariai rengiame tiek išorinius, tiek vidinius mokymus savo darbuotojams.  
  4. Tiriame pranešimus apie diskriminaciją ar priekabiavimą organizacijoje. 
  5. Vertindami darbuotojus taikome aiškius atlygio ir motyvavimo kriterijus, kuriuos aprašėme žmogiškųjų  išteklių valdymo politikoje. Mes neatsižvelgiame į lyties kriterijų savo vertinimuose ar darbo apmokėjimo taisyklėse, EMP Recycling taiko vienodo darbo užmokesčio principą.   

Darbų sauga

Vienas pagrindinių mūsų įmonės tikslų yra rūpintis savo darbuotojų ir bendradarbiaujančių asmenų sauga ir sveikata bei nuolat kelti standartus šioje srityje. Kartu įgyvendiname ir laikomės taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos standartų, pagrįstų ISO 45001:2018, taip pat užtikriname tinkamus žmogiškuosius, infrastruktūros ir finansinius išteklius, būtinus siekiant veiksmingai įgyvendinti ir palaikyti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.  

EMP Recycling įsipareigoja: 

  1. Kurti ir puoselėti saugos kultūrą, kad sveikatos ir saugos vadybos procesai būtų veiksmingai integruoti į verslo procesus.  
  2. Imtis aktyvių priemonių siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų riziką, įgyvendinant atitinkamas apsaugos priemones, mokymą ir darbo procesų kontrolę. 
  3. Užtikrinti tinkamą darbuotojų kompetenciją ir mokymą, taip pat didinti komandos informuotumą ir motyvaciją. 

ISO sertifikatas:

ISO 45001:2018