AUTOMOBILIO KATALIZATORIAI

 

Automobilinis katalizatorius mažina tokių kenksmingų cheminių medžiagų, kaip anglies monoksido (CO), angliavandenilio (HC), azoto oksido (NOx), kiekį, išmetamą į aplinką. Katalizatorius suaktyvina oksidaciją ir (ar) deoksidaciją, dėl kurių šios kenksmingos medžiagos virsta anglies dvideginiu (CO2), vandeniu (H2O), azotu (N2), ir  taip kenksmingų išmetamų dujų kiekis sumažėja iki minimumo.

 

kata-1
kata-2

 
 

 

Katalizatoriai skiriasi pagal pagrindo, kuris dengiamas katalitiniu sluoksniu, tipus. Tai gali būti keraminis korėtas blokas arba metalo lakštai, kurių paviršius yra padengtas platina (Pt), paladžiu (Pd) ir rodžiu (Rh). Šie taurieji metalai ir suaktyvina pirmiau minėtus cheminius procesus.
Katalizatoriaus keraminiai blokeliai arba metalo lakštai būna sudėti į nerūdijančio plieno korpusą – metalinį bakelį, o šis bakelis įtaisytas automobilio dujų išmetimo sistemoje.