Tvari veikla

EMP Recycling kartu su Elemental Holding grupe nustato užimtumo, sveikatos ir saugos standartus.

Dedame visas pastangas, kad apsaugotume natūralią aplinką ir sumažintume savo poveikį aplinkai mažindami energijos suvartojimą, emisijas, taršą, triukšmą ir atliekas.

Reikalaujame, kad visa veikla, tiek vidinė, tiek išorinė, griežtai atitiktų visus visuotinai taikomus įstatymus, socialinio sambūvio principus ir nusistovėjusius įpročius. Skatiname įvairovę ir sukuriame lygias galimybes visiems. Su visais komandos nariais elgiamės oriai ir pagarbiai. Jokiame etape neleidžiama diskriminacija dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, lyties, šeiminės padėties, seksualinės orientacijos, narystės profesinėse sąjungose ​​ar politinių įsitikinimų.

Mūsų prioritetas – visiems komandos nariams užtikrinti saugią darbo aplinką. Imamės visų priemonių, kad išvengtume nelaimingų atsitikimų ar sveikatos sutrikimų darbe.

Su verslo partneriais ir vietos bendruomenėmis bendradarbiaujame sąžiningai, skaidriai ir pagarbiai. Ypatingo skaidrumo ir sąžiningumo laikomės santykiuose su viešojo administravimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Plačiau galite pasiskaityti mūsų politikose ir strategijose:

Etikos kodeksas
Žmogiškųjų išteklių strategija
Žmogiškųjų išteklių valdymo politika
Kovos su mobingu politika
Kovos su korupcija politika
Aplinkosaugos valdymo strategija
Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

EMP Recycling darbuotojai, partneriai ir suinteresuotosios šalys gali pranešti apie strategijų ir politikos pažeidimus šiuo el. paštu: compliance@elemental.biz.

Gauti pažeidimai nagrinėjami,  o atsakymai panešimus pateikusiems asmenims rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Elemental Holding Capital Group informavimo tvarka.

Plačiau:

Pranežimų apie pažeidimus procedūra
Informacinis pranešimas dėl duomenų apsaugos

Užpildyti formas galite čia (EN):

Anoniminė vidaus pranešimo apie pažeidimus forma
Vidinio pranešimo apie pažeidimus forma
Pranešimas apie mobingą, diskriminaciją ar priekabiavimą

ESG ataskaita

Elemental Holding Capital Group ESG ataskaitos, kuriose išsamiai pristatomas visos grupės požiūris į darnaus vystymosi problemą.
Sužinokite daugiau:

2021 m. ESG Ataskaita (EN) 2022 m. ESG Ataskaita (EN)