Valdysena

EMP Recycling yra žiedinės ekonomikos dalis ir siekia kryptingai užtikrinti tvarų vystymąsi. Reikalaujame, kad visa veikla, tiek vidinė, tiek išorinė, griežtai atitiktų visus visuotinai taikomus įstatymus, socialinio sambūvio principus ir nusistovėjusius įpročius.

Pranešimų apie pažeidimus mechanizmas

EMP Recycling darbuotojai, partneriai ir suinteresuotosios šalys gali pranešti apie strategijų ir politikos pažeidimus šiuo el. paštu: compliance@elemental.biz.

Gauti pažeidimai nagrinėjami,  o atsakymai panešimus pateikusiems asmenims rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Elemental Holding Capital Group informavimo tvarka.

Plačiau:

Pranešimų apie pažeidimus procedūra 

Informacinis pranešimas dėl duomenų apsaugos 

Užpildyti formas galite čia (EN):

Anoniminė vidaus pranešimo apie pažeidimus forma

Vidinio pranešimo apie pažeidimus forma

Pranešimas apie mobingą, diskriminaciją ar priekabiavimą